Alfa Romeo wspiera profesjonalistów!

Jesteś lekarzem? Prawnikiem? Architektem? Marka Alfa Romeo docenia Twoją ciężką pracę. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkową ofertę finansową i korzystne rozwiązania, które umożliwią Ci zakup nowego samochodu Alfa Romeo.
FCA Bank

Lekarze oraz farmaceuci

Wymagane dokumenty:

• Skan, kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższej uczelni na kierunku lekarskim, farmaceutycznym lub weterynaryjnym

lub

• Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z daną grupą zawodową
FCA Bank

Sędziowie, radcy prawni, adwokaci, notariusze oraz komornicy

Wymagane dokumenty:

• Skan, kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie uczelni wyższej na kierunku prawniczym

lub

• Skan aktualnych dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu

lub

• Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z daną grupą zawodową
FCA Bank

Architekci i geodeci

Wymagane dokumenty:

• Skan, kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie uczelni wyższej na kierunku architektura lub geodezja

lub

• Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z daną grupą zawodową
FCA Bank

Rolnicy, posiadający nadany numer identyfikacyjny Ewidencji producentów rolnych ARiMR

Wymagane dokumenty:

• Skan, kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Ewidencji producentów rolnych ARiMR
FCA Bank

Służby mundurowe

Wymagane dokumenty:

• Skan aktualnych dokumentów potwierdzających prawo do wykonywania zawodu, z aktualnym wpisem potwierdzającym służbę w danym roku kalendarzowym lub też legitymacja emeryta w/w służb mundurowych

lub

• Skan, kserokopia umowy o pracę lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z daną grupą zawodową
FCA Bank

Specjaliści IT

Wymagane dokumenty:

• Skan, kserokopia umowy o pracę w firmie z branży IT

lub

• Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej z daną grupą zawodową.