FCA POLAND SP. Z O.O.

ul. M. Grażyńskiego 141
43-300 Bielsko-Biała

REGON 070037916
NIP 547-004-86-27
KRS: 0001044495 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy 660.334.600 PLN